Siirry sisältöön
Etusivu / Ajankohtaista / Tärkeitä lukuja vuodelle 2014
Uutiset / julkaistu

Tärkeitä lukuja vuodelle 2014

KOKOPÄIVÄRAHA 39,00€ (Yli 10 tuntia)
OSAPÄIVÄRAHA  18,00 € (yli 6 tuntia)
ATERIAKORVAUS  9,75 €
KILOMETRIKORVAUS  0,43 €
PUHELINETU  20,00€
MATKAPUHELINETU 20,00€
SOTU (kaikilla työnantajilla)  2,14 % (ei alle 16 v., eikä yli 68 v.)
TYÖNTEKIJÄN TYEL  alle 53 v 5,55 % ei alle 18 v. (1996=> 18 v)
 yli 53 v 7,05 %
TYEL-PERUSPROSENTTI keskim.  24,2 % (työnantajan osuus 17,75 %)
(asiakashyvitykset keskim. 0,4 %)
TYÖNTEKIJÄN TYÖTT. VAKUUTUS 0,50 % ei alle 17 v. (1997=> 17v)
TYÖNANTAJAN TYÖTT. VAKUUTUS 0,75 % 1 990 500 euroon asti, 2,95 %
ylimenevältä osalta
OSAOMISTAJAN TYÖTT. VAKUUTUS 0,19 % väh. 15 % itsellä tai 30 % perheellä
Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu 24,2 % työnantaja on tilapäinen,
kun palkkasumma on alle 8100,00 €/6 kk, tai hänellä ei ole vakitusia työntekijöitä.
YEL-TYÖTULON ALARAJA 7 430,59 €
Peruskorko 1.1. – 30.6.2014 0,5 %
Peruskorko 1.7. – 31.12.2013 0,5 %

 

Peruskoron suuruista korkoa käytetään verotuksessa seuraavissa tilanteissa:

  1. Osakaslainasta on perittävä peruskoron suuruista korkoa, jos lainasta ei ole tuloverolain 53a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
  2. Elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivista omaa pääomaa kerrottuna korkoprosentilla, jonka suuruus on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.